ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας θα πρέπει να προσδίδει κύρος και εμπιστοσύνη. Αισθητική και λειτουργικότητα. Δυναμισμό και άποψη. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να εμφυσήσει στο σχεδιασμό του ο γραφίστας που αναλαμβάνει την εταιρική ταυτότητα μιας εταιρίας, γνωρίζοντας πού και πώς θα πρέπει να στοχεύει ώστε να πετύχει το σκοπό του με το βλέμμα στραμμένο στο κοινό στο οποίο απευθύνεται η εταιρία. Με τον τρόπο αυτό, το δημιούργημά του θα έχει τον κατάλληλο αποδέκτη.

Ενδεικτικά έργα σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας