ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Ο επαγγελματικός σχεδιασμός εντύπου για ξενοδοχείo, τουρισμό, εταιρεία, προϊόν ή κατάστημα, όπως και η επιμέλεια αυτού, θεωρείται εξειδικευμένη εργασία, η οποία ολοκληρώνεται από τον γραφίστα μετά την παρουσίαση των προσχεδίων και των τυπογραφικών προδιαγραφών. Ένα διαφημιστικό έντυπο εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς πρός διαφορετικούς αποδέκτες κάθε φορά και μπορεί να είναι ενημερωτικό, για εταιρείες, υπηρεσίες, εκδόσεις, αλλά ταυτόχρονα να είναι οικείο, κατανοητό και αισθητικά άρτιο!

Ενδεικτικά έργα σχεδιασμού εντύπων