Σχεδιασμός εμπορικού σήματος

Σχεδιασμός εμπορικού σήματος από διαφημιστικό γραφείο

Ο σχεδιασμός ενός εμπορικού σήματος από ένα διαφημιστικό γραφείο, εκτός από την σωστή μελέτη και την δημιουργία του θεωρείται ολοκληρωμένος με την νομική κατοχύρωσή του, η οποία πλέον, με τις σωστές τεχνικές προδιαγραφές του γραφίστα υποβάλλεται από το δικηγορικό γραφείο μιας εταιρίας ή ενός ξενοδοχείου. Η υποβολή ενός εμπορικού σήματος γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και είναι σημαντική και απαραίτητη εφ’ όσον δηλώνει την νομική γνησιότητα του σε μια ανταγωνιστική αγορά!