Μεγάλη Βρεταννία – Λάδι Ελιάς

Πελάτης
Μεγάλη Βρεταννία

Σχεδιασμός συσκευασίας λάδι ελιάς για το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεταννίας.